หน้าค้นหาแบบเจาะจง
หน้าแรก ทดสอบมาตรฐาน ล็อกอิน
ค้นหาสนามกีฬา
จังหวัด เมือง/อำเภอ
ชนิดกีฬา เลือกทั้งหมด     เคลียร์ทั้งหมด
ค้นหาข้อมูล
หน้าค้นหาแบบเจาะจง
18/11/2552 เปิดตัวชุดทีมชาติไทยไปซีเกมส์
เปิดตัวชุดทีมชาติไทยไปซีเกมส์  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
ข่าว วันที่ 17 พย. 2552
10/10/2552 ทีมงานมาตรฐานฯออกสำรวจสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์"
ทีมงานมาตรฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา กองโยธา ฝ่ายกีฬาสถาน เดินทางสำรวจและติดตามมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขัน...
1/9/2552 สรุปข่าวกีฬาเด่น ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2552

1.ไทยรัฐ           กมธ.กีฬาดัน สนามกีฬา อ.    &...

18/11/2552เปิดตัวชุดทีมชาติไทยไปซีเกมส์
10/10/2552ทีมงานมาตรฐานฯออกสำรวจสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์"
1/9/2552สรุปข่าวกีฬาเด่น ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2552
1/9/2552กกท. จัดปฐมนิเทศนักกีฬาได้รับทุนฯ จากกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ประจำปี 2552
1/9/2552กกท.จัดประชุมคณะทำงานร่างแผนแม่บทสถานีทีวีกีฬา (T- Sports Channel)
1